יוצרי קולנוע מהגליל?

הגעתם לבית הגלילי של יוצרי הקולנוע