אודות פרויקט הקולנוע הגלילי

״יצירה משמעותית, בכוחה להוות חיבור בין לבבות
חלקי החברה הישראלית על כל גווניה וצבעוניותה״

מי אנחנו?

פרויקט הקולנוע הגלילי הוקם כמיזם משותף של ״מרכז תרבות נוף הגליל״ ושל ״קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות״, הפרויקט פועל רבות להפקת יצירה קולנועית ישראלית מקורית, מתוך אמונה כי תמיכה ביצירה קולנועית מקומית, אשר משמיעה את קולם של היוצרים שחיים בפריפריה, תקדם מעורבות חברתית גדולה יותר, חיבור עז ומשמעותי יותר בין חלקי החברה ותתן מקום ראוי ומשמעותי יותר בסדר היום הציבורי ליצירות שעד כה לא קיבלו ביטוי הולם בקולנוע הישראלי.

החזון

פרויקט הקולנוע הגלילי זוכה להשקיע משאביו בקידום יצירה מקומית, משמש בית עבור יצירות קולנועיות של יוצרים מהגליל, או כאלה המתרחשות באיזור הגליל, בכל תהליך יצירה מושקעת מחשבה עמוקה ומונח לפנינו החזון של הקרן הקולנוע לתת מקום לאמירות חברתיות, ותרבותיות תוך הקפדה מהותית על איכות היצירה על כל מרכיביה.

מה אנחנו עושים?

לפרויקט הקולנוע הגלילי מסלולי פיתוח, הפקה והשלמה מלאים עבור סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה ובסרטים עלילתיים קצרים כחלק מחזון פרויקט הקולנוע הגלילי, פעלנו ונמשיך לבצע שילובים נאותים בין מבקשי הקרנות מאיזור הגליל, ונקדם יוצרים ותיקים וגם כאלה שבראשית דרכם.

מטרות המוסד המלאים לקריאה>>

חברות וחברי צוות ׳פרויקט הקולנוע הגלילי׳

מנהל הפקות ופרויקטים
איתן אלפרט

[email protected]
(החל משנת 2024)

יועץ הפקות
יעקב גולדפרב

[email protected]
(החל משנת 2024)

ניהול אומנותי - רז דובקין

[email protected]
(החל משנת 2019)

מלווה הפקות - אריק קפלון

[email protected]
(החל משנת 2021)

מנהלת משרד
לאה גרייפמן

(החל משנת 2019)

חברי הועד

SPOTLIGHT

ועד מנהל
יו"ר העמותה - יוחאי גרוסברג

(החל משנת 2019)

CONTROLER

משה ניומרק

(החל משנת 2019)

VIDEO CAMERA

בן ציון חניה

(החל משנת 2019)

SHUTTER

יעקב פנדל

(החל משנת 2012)

VHS

יואל יעקובי

(החל משנת 2012)

360

יגאל הושיער

(החל משנת 2021)

לקטורים שהועסקו בפרויקט הקולנוע הגלילי בפילוח לפי שנים

נוהל לבחינת בקשות ולעבודת הלקטורים בתחום הקולנוע

מתוך הסרט "שיניים"

נתוני תמיכות

מספר הגשות שהוגשו בתחומי התמיכה השונים

פירוט בדבר חלוקת תקציב המוסד לסרטים השונים